Eerlijke en volledige voorlichting is nodig

Comité Orgaandonatie Alert

Meer informatie


Contact

Uw vragen en reacties zijn van harte welkom.

Stuur uw email s.v.p. naar info@orgaandonatiealert.nl, klik hier.


Lezingen

Leden van ons comité geven op uitnodiging - tegen een geringe vergoeding - lezingen. In die lezingen staat eerlijke voorlichting centraal. Over de vraag of men voor of tegen orgaandonatie zou moeten kiezen, doen wij ook in de lezingen geen uitspraken.

Mocht u belangstelling hebben om een lezing te organiseren, dan kunt u een e-mail zenden naar info@orgaandonatiealert.nl

Introductie  •  Hersendood  •  Hartdood  •  Operatie  •  Literatuur  •  Alerts   •  Nieuws  •  Meer info

Registreren als (niet-)donor 

U kunt officieel opgeven dat u donor wilt zijn of dat u dat juist geen donor wilt zijn. Dat doet u door zich te registreren via www.donorregister.nl.

U kunt uw keus daar ook te allen tijde veranderen. 

Attentie. Uw registratie als donor of niet-donor werkt alleen in Nederland. Mocht u onverhoopt in het buitenland iets overkomen, dan heeft deze registratie geen effect. U krijgt weliswaar ook een pasje waarop uw keuze is vast gelegd en dat u bij zich kunt dragen. Maar die vastlegging is gecodeerd. Buitenlandse artsen zullen uw pasje niet begrijpen en zullen dus niet kunnen vaststellen of u zich als donor of juist als niet-donor heeft geregistreerd. Daarmee loopt u het risico dat uw wens niet wordt gerespecteerd. 

Advies. Wij raden u aan om uw keuze aan uw familie en bekenden bekend te maken, zodat in het geval van navraag uw keuze door hen doorgegeven kan worden.


Beheer donorregister

Het donorregister wordt door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bijgehouden. Dat is opmerkelijk want de NTS heeft als doelstelling om zoveel mogelijk donoren te werven. De NTS heeft er dus belang bij dat mensen zich juist wel als donor registreren. Kunnen we er dan vertrouwen in hebben dat zorgvuldig wordt omgegaan met de registratie van de niet-donoren? 

Wij menen dat het donorregister door een neutrale instantie zou moeten worden beheerd.