Eerlijke en volledige voorlichting is nodig

Comité Orgaandonatie Alert

Nieuws


Nieuw boekHet intro

Onverwachts word je ermee geconfronteerd. Je dierbare krijgt een ongeluk en wordt eerst 'hersendood' en daarna 'dood' verklaard. Voordat dit werkelijk tot je doordringt, wordt deze dierbare persoon met grote haast door de ziekenhuisgangen naar de operatiekamer gereden. Het kan ook zijn dat je geliefde 5 minuten na een circulatiestilstand dood wordt verklaard en daarna eveneens met grote snelheid naar de operatiekamer wordt gebracht. Doel is hierbij de organen in goede conditie te houden, zodat deze kunnen worden gedoneerd.


Vervolg

De auteur bespreekt ‘de vier werelden’ waar je bij dit onderwerp in terecht kunt komen. En een wezenlijke vraag is ook “waar ligt de exacte grens van leven en dood, is die er wel?”

Drs. Ruud van der Ven gaat op de diepere achtergronden van de transplantatie-geneeskunde in, over bronnen, alternatieven, afstotingsreacties en bijwerkingen.

In de nieuwe wetgeving betekent 'niet kiezen' dat je automatisch donor bent. Moge dit boek eraan bijdragen dat door de lezer een goede keuze wordt gemaakt.


Linken

Voor het boek klik hier.

Voor een recensie klik hier.

 

Introductie  •  Hersendood  •  Hartdood  •  Operatie  •  Literatuur  •  Alerts   •  Nieuws  •  Meer info

Notitie hartdood

Qua aantal orgaandonoren is de hartdood belangrijker dan de hersendood geworden. En wat houdt de hartdood in wezen in. Deze en andere verdiepende zaken komen in “Orgaandonatie en het protocol vaststellen van de dood op circulatoire gronden” aan de orde. Voor de notitie, klik hier.


Televisie


Op 12 mei 2020 kon Annet Wood in het programma Uitgelicht van Family7 een toelichting op de orgaanwet ADR geven. Deze wet is vanaf 1 juli actief en regelt via het donorregister.nl hoe iedereen (dat is vanaf 12 jaar mogelijk) in Nederland als orgaandonor staat ingeschreven voor het geval hij of zij in een ziekenhuis in Nederland hersendood of hartdood wordt verklaard en levende organen kan en wilde afstaan.
  1. In het buitenland gelden andere regels.

Voor het interview van ± 4 minuten, klik hier.Voor vervolg klik hier