Orgaandonatie Alert •nl voor volledige en EERLIJKE INFORMATIE.

Eerlijke en volledige voorlichting is nodig

Comité Orgaandonatie Alert

Introductie  •  Hersendood  •  Hartdood  •  Operatie  •  Literatuur  •  Alerts   •  Nieuws  •  Meer infoWat wij willen

Wij streven er naar dat de overheid ons eerlijke en volledige voorlichting gaat geven. Dan kan iedereen een afgewogen beslissing nemen of hij/zij zich wel of niet als mogelijke orgaandonor wil laten registreren. Ook is het belangrijk om die kennis te hebben voor het geval men moet beslissen of organen mogen worden uitgenomen uit een dierbare. Voor die vraag komt men, als dat onverhoopt gebeurt, altijd onverwacht te staan. Wij zijn niet tegen orgaandonatie, wij zijn wel voor een eerlijke voorlichting daarover.


Actief Donor Registratiesysteem (ADR)

Ons comité is tegen ADR. Het houdt in dat een ieder automatisch donor wordt tenzij hij/zij zich laat registreren als niet-donor.
Wij zijn daar tegen omdat dat een inbreuk inhoudt op onze vrijheid en onze lichamelijke integriteit. De discussie daarover staat echter los van de kritiek die wij hebben op de gebrekkige voorlichting.
Door anderen wordt over het ADR-systeem al zoveel gezegd dat wij aan dit onderwerp verder geen aandacht besteden. Wel vinden wij het van groot belang, dat eenieder na volledig te zijn geïnformeerd, actief zijn keus kenbaar maakt en zich laat registreren, ongeacht of dit een keuze vóór of tégen orgaandonatie is.

Maak uw keuze zelf, laat dat nooit aan een ander over!


Waarom orgaandonatie zo actueel is

Hoe komt het dat orgaandonatie zo’n actueel onderwerp is geworden? Het antwoord is simpel. Daar schuilt de farmaceutische industrie achter. We slikken steeds meer medicijnen zoals statines (tegen te hoge cholesterol), pijnstillers en maagzuur-remmers. Die medicijnen maken onze organen kapot, daarom hebben we op enig moment ‘nieuwe’ organen nodig. Als we dan een nieuw orgaan hebben ontvangen, moeten we levenslang anti-afweer medicijnen slikken. Hoe meer medicijnen we gaan slikken, hoe meer organen er dus nodig zijn. Voor de farmaceutische industrie vormen we zo dus een goudmijn. Daarom ook wordt Eurotransplant, de organisatie die alle orgaan-transplantaties in Europa coördineert, gesponsord door de farmaceutische industrie en door andere bedrijven die financieel belang bij transplantaties hebben.

Wie meer wil begrijpen van de financiële belangen die industrie, ziekenhuizen en artsen bij orgaantransplantaies hebben, doet er goed aan te lezen: Richard Fuchs, “Entnahme von Organen nach “Hirntod” mit Zustimmung von Ängehörigen” in “Sterben auf Bestelling”, pag. 12 e.v.

  1. Voor de sponsors van Eurotransplant 2015 klik hier en voor 2017 klik hier.

Introductie


Het beleid van onze overheid is er op gericht dat zoveel mogelijk mensen zich laten registreren als potentieel orgaandonor. Het "Comité “Orgaandonatie Alert" meent dat de voorlichting die de overheid daarbij verstrekt, eenzijdig is. Met name wordt niet verteld dat bij donatie na hersendood de donor sterft op de operatietafel. Ook wordt niet verteld dat hersendood een bedacht criterium is. Het heet niet voor niets “The invented Death” (De bedachte dood).

Wij zijn een groep mensen die verontrust is over de wijze waarop de overheid het publiek informeert. Wij zijn geen medici maar wij hebben ons wel diepgaand in het onderwerp “orgaandonatie” verdiept. Wij voelen een diepe bezorgdheid over de positie van de donor; met name over de vraag of de donor iets voelt wanneer bij hem organen worden uitgenomen.


Voelt de donor iets?

Na veel studie zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet onwaarschijnlijk is dat de donor die hersendood is verklaard, bij het uitnemen van organen helse pijn lijdt. In het beste geval moeten we zeggen dat dat niet kan worden uitgesloten.
Het klinkt gruwelijk. Maar uit de literatuur die wij hebben bestudeerd en die u op deze website kunt vinden, kan geen andere conclusie worden getrokken.


Meer aandacht voor de donor

Natuurlijk hebben wij begrip voor de emoties van mensen die hopen op een orgaan van een ander omdat zij anders ten dode zijn opgeschreven. Voor die mensen is – terecht – veel aandacht. Maar het lijkt wel of de donor niet bestaat. De donor is degene op wiens dood de ontvanger zit te wachten en te hopen.

In de campagnes van de overheid, de Nederlandse Transplantatie Stichting en de Nierstichting wordt weinig tot geen aandacht aan de positie van de donor besteed. In die kritiek staan wij niet alleen. Inmiddels hebben wij door het indienen van klachten kunnen bereiken dat verschillende onafhankelijke instanties ook kritiek hebben uitgesproken op de gebrekkige voorlichting. Zie Nieuws, klik hier.


Orgaandonatie in combinatie met vrijwillige euthanasie veroorzaakt conflict situatie

In punt 6 van de richtlijn voor vrijwillige euthanasie wordt opgedragen te zorgen voor een medisch zorgvuldige uitvoering. Het Comité is van mening dat hiervan geen sprake is als de donor wordt onderworpen aan een procedure die grote risico's met zich meebrengt. Om die reden is aan de leden van de Commissie VWS der tweede kamer gevraagd de procedure te herzien. Voor de brief klik hier.


Nieuwe brochure

Het Comité Orgaandonatie Alert maakte een brochure over orgaandonatie, welke tegen een geringe vergoeding via info@orgaandonatiealert.nl te bestellen is. Bij toezending per post kost deze 3 euro.

Leg de brochure op je leestafel en laat zien dat je alert bent !

Contact
Klik hierMeer_info.htmlMeer_info.htmlshapeimage_4_link_0